Wat is Stichting ZSAlliance?

Stichting ZSAlliance is een Hiphopcollectief opgericht in 2011 voor het ontwikkelen, ondersteunen en behoud van de Hiphopkunsten.

Onze collectief is een bijeenkomst van voornamelijk creatievellingen waarin creëren en reasoning centraal staan en maakt gebruik van de interpretatie van dergelijke True-Skoolelementen, uitdrukkingen en lifestyle. Waar en wanneer deze en toekomstige elementen en uitingen van de Hiphop cultuur zich manifesteren, houdt de ZSAlliance grondig rekening met de bescherming en de ontwikkeling van het leven. De ZSAlliance respecteert de waardigheid en de goddelijkheid van het leven zonder discriminatie of vooroordelen.

De ZSAlliance moedigt vrouwelijkheid, mannelijkheid, zusterschap, broederschap, jeugd en familie aan. We zijn ons ervan bewust dat gebrek aan respect en liefde, de waardigheid, welzijn en reputatie van onze kinderen, ouderen en voorouders in gevaar brengt. De mogelijkheid om te definiëren, te verdedigen en onszelf op te voeden wordt aangemoedigd, ontwikkeld, bewaard, beschermd en bevorderd als een middel richting vrede, welvaart, en voorspoed richting bescherming en de ontwikkeling van onze eigenwaarde. Als een bewuste manier van leven erkennen wij onze invloed op de maatschappij, in het bijzonder op kinderen, en wij zullen altijd de rechten en het welzijn van beide in ons achterhoofd houden.

De ZSAlliance respecteert en leert van de manieren van de natuur, ongeacht waar op deze planeet. Ons Hiphopcultuur houdt zich aan haar plicht om bij te dragen aan ons eigen overleven als onafhankelijke, vrijdenkende wezens in het Universum. Deze planeet, beter bekend als moeder aarde, is onze verzorgende ouder en wij moedigen elkaar aan om de natuur en alle creaties en inwoners van de natuur te respecteren. De ZSAlliance moedigt aan om armoede uit te bannen zowel als angst dat ons is aangeleerd, zich uit te spreken tegen onrecht en vorm te geven aan een meer zorgzame samenleving en een meer vreedzame wereld.

De ZSAlliance is voorstander van een dialoog en actie die de tegenstellingen geneest in de samenleving, zich richt op de legitieme zorgen van de mensheid en de vooruitgang van voorspoed en vrede. Wij verwerpen ook het verkeerde beeld van de Hiphop cultuur die vaak verbonden is met geweld en agressie of een ten-onrechte gemaakt stereotype verspreid door de media en de commerciële valse hiphop-iconen van de hipPop-cultuur.

Wat doen we?

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de Hiphopcultuur, het organiseren van evenementen, het geven van workshops, alsmede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft als doel het leveren van een relevante maatschappelijke bijdrage vanuit een intrinsieke motivatie. Wij halen talent daar waar het over het hoofd wordt gezien. Het doel is niet simpelweg het subsidiëren van activiteiten zonder enig duurzaam oogmerk. Wij leveren solide steun aan jongeren in een achterstandspositie door hun (creatieve) talenten

naar het oppervlak te brengen en om te zetten in maatschappelijke en zelf bevredigende projecten. Op deze wijze halen de jongeren voldoening uit hun eigen ingeboren kwaliteiten en winnen hun zelfvertrouwen terug.

Met kennis van Hiphop en de ontwikkeling van onze natuurlijke en aangeleerde vaardigheden, worden jongeren aangemoedigd om altijd hun beste werk en ideeën te presenteren. De ZSAlliance moedigt aan om betekenisvolle en duurzame relaties op te bouwen die rusten op liefde, vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect en moedigt het delen van kennis en wijsheid aan.

Hoe doen we dat?

Los van het creativiteitsbevorderend werk dat wij doen, richten wij ons ook op het onderwijzen van de jongeren in het omzetten van hun kwaliteiten tot sociaal geaccepteerd cultureel kapitaal. Ofwel we leren hen van de straat af te komen zonder hun vergaarde levenslessen te vergeten. De jongeren worden gemotiveerd en hen wordt geleerd hoe zich te oriënteren op een toekomst in de mainstream samenleving. De aantrekkingskracht van de stichting zit hem in de verankering in de hiphopcultuur waar de grondleggers vandaan komen. De straatcultuur heeft een diepe impact op hen gehad, zowel in positieve als negatieve zin. Hierdoor zijn zij ervan overtuigd om zich in te zetten voor degenen die nog steeds leven onder de moeilijke omstandigheden in omgevingen geassocieerd met de straat.

Wat betekent Hiphop voor ons?

Hiphop is een term die ons onafhankelijke collectief bewustzijn beschrijft. Het komt tot uitdrukking door middel van dergelijke elementen als Deejayin, Emceein, Graffitikunst, Breakin, Beatboxin, straatmode, straattaal, straatkennis en straatondernemerschap. De elementen van de Hiphopcultuur kunnen worden geruild voor geld, eer, respect, voedsel, onderdak, informatie en andere middelen, maar Hiphop en zijn cultuur kan niet gekocht worden noch is het te koop. Het kan niet worden overgedragen of geruild worden aan iedereen voor enige vergoeding op elk gewenst moment of op een plaats. Hiphop is het onschatbare beginsel van onze zelfontplooiing en is geen product.

Bestuur

Yasemin Demirtas

penningmeester

Tom van der Lip

voorzitter

Chiel Damen

secretaris

Beloningsbeleid

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. De bestuursleden hebben recht op een statutair vastgelegde onkostenvergoeding voor kosten die in uitoefening van de functie zijn gemaakt.

De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat hier vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag.

De stichting kan voor haar activiteiten gebruik maken van externe instellingen of bedrijven ten behoeve van het uitvoeren van de beoogde activiteiten. Deze zullen bij voorkeur op een “in kind” basis worden betrokken bij activiteiten van de stichting. Mocht dit niet mogelijk zijn zullen deze tegen een marktconform tarief betaald worden.

Beleidsplan

Jouw support maakt verschil.

Doneer en help onze projecten te financieren om nog meer jongeren te kunnen bereiken en inspireren.

Scroll naar boven