Het lesaanbod van Stichting ZSAlliance is ook beschikbaar via de webshop van Meedoen Zaanstad! Bekijk hier

MEEDOEN ZAANSTAD

In samenwerking met het Jeugdcultuurfonds (JCF) en Jeugdsportfonds (JSF) maakt de gemeente Zaanstad het voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens mogelijk om te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten. Meedoen Zaanstad is onderdeel van het minimabeleid van Zaanstad.

Meedoen Zaanstad is bestemd voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar, die basisonderwijs of voorgezet onderwijs volgen.

Voor sportactiviteiten is maximaal € 225 per kind per jaar beschikbaar. Voor culturele activiteiten is dit bedrag maximaal € 500.

HOE VERGOEDING AANVRAGEN?

In samenwerking met het Jeugdcultuurfonds (JCF) en Jeugdsportfonds (JSF) maakt de gemeente Zaanstad het voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens mogelijk om te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten. Meedoen Zaanstad is onderdeel van het minimabeleid van Zaanstad.

Meedoen Zaanstad is bestemd voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar, die basisonderwijs of voorgezet onderwijs volgen.

Voor sportactiviteiten is maximaal € 225 per kind per jaar beschikbaar. Voor culturele activiteiten is dit bedrag maximaal € 500.

Veel inwoners die een minimuminkomen hebben zijn bekend bij de gemeente. Zij hebben informatie en een aanvraagformulier ontvangen. Dit moeten zij volledig ingevuld retour sturen naar de gemeente. De gemeente toetst vervolgens of deze gezinnen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dat het geval is ontvangt het gezin een brief, waarin hun persoonlijke toegangscode staat voor de speciaal ingerichte website: www.meedoenzaanstad.nl.

In deze webshop vinden zij allerlei diensten en artikelen, zoals lidmaatschappen van sportverenigingen, cursusgelden voor culturele activiteiten, muziekinstrumenten en sportartikelen. Hieruit kunnen de ouders een keuze maken voor hun kind(eren).

Meer informatie vindt u op www.meedoenzaanstad.nl, www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl. Als u nog vragen hebt, dan kunt u ook een mail sturen naar meedoenzaanstad@zaanstad.nl.

Scroll naar boven